Balik Tayo sa Church: 

Bakit Essential ang Katawan ni Cristo

In partnership with:

Mag-order

Mag-download

Mag-order ng Kopya ng Rediscover Church sa ‘Yong Lenggwahe

Ang mga churches ngayon ay humaharap sa maraming mga mahihirap na isyu. Maaaring isa ka sa mga nag-iisip kung sulit ba ang mag-commit sa isang local church.

Ang librong ito ay napapanahong paalala na ang church ay hindi lang basta isang livestream—ito ay isang essential fellowship ng mga miyembro ng pamilya ng Diyos na isinusulong ang misyon ng Diyos.

Tungkol sa mga Sumulat

Si Jonathan Leeman (PhD, University of Wales) ang editorial director para sa 9Marks at cohost ng The Pastors’ Talk podcast. Siya rin ay sumulat o nag-edit ng higit sa isang dosenang mga libro at nagtuturo sa ilang mga seminaryo.

Nakatira si Jonathan kasama ang kanyang asawa at apat na mga anak na babae sa isang suburb sa Washington, DC, at naglilingkod bilang isang elder sa Cheverly Baptist Church. Pwede mo siyang i-follow sa Twitter @jonathanleeman.

Si Collin Hansen (MDiv, Trinity Evangelical Divinity School) ay naglilingkod bilang vice president of content at editor in chief para sa The Gospel Coalition. Siya rin ang host ng Gospelbound podcast at kasama sa sumulat ng Gospelbound: Living with Resolute Hope in an Anxious Age.

Naglilingkod siya bilang isang elder para sa Redeemer Community Church sa Birmingham, Alabama, at kabilang sa advisory board ng Beeson Divinity School. Pwede mo siyang i-follow sa Twitter @collinhansen.

Iniimbitahan tayo ng Diyos sa church hindi dahil ito ay isang kumportableng lugar para makatagpo ka ng konting spiritual encouragement…Pinapatuloy niya tayo sa isang tahanan na hindi natin karaniwang hinahanap pero yun na yun ang kailangan natin.

Mga endorsement

“Hindi na pwedeng balewalain ulit ang church; gustong matutunan ng henerasyong ito kung bakit natin ginagawa ang mga ginagawa natin. Mahusay na nakonekta nina Hansen at Leeman ang biblikal na katuruan sa karanasan sa totoong buhay para mailahad ang isang manifesto kung ano ang dapat makita sa church ngayon…Ito ay isang libro na dapat basahin at pag-usapan ng church n’yo.”

Mack Stiles, misyonero at dating pastor sa Middle East; sumulat, Evangelism

“Napapanahon talaga ang librong ito, lalo na sa ngayon na marami ang nalilito at nadidismaya tungkol sa essential na pangangailangan para sa local church. Nagbigay si Hansen at Leeman ng isang logical, practical, biblical, at basic na pagkakaunawa sa bahaging ginagampanan ng church sa buhay ng isang mananampalataya…”

Miguel Núñez, Senior Pastor, International Baptist Church of Santo Domingo, Dominican Republic

Kailangan mo ba ang church?

 

Naglalayon ang librong ito para matulungan kang madiskubre ulit ang church. O baka nga makatulong ito para madiskubre mo sa unang pagkakataon kung bakit nais ng Diyos para sa ‘yo na gawing priority ang pakikipagtipon at pagko-commit ng sarili mo sa local church.

 

Mag-orderMag-download

Kailangan mo ba ang church?

Naglalayon ang librong ito para matulungan kang madiskubre ulit ang church. O baka nga makatulong ito para madiskubre mo sa unang pagkakataon kung bakit nais ng Diyos para sa ‘yo na gawing priority ang pakikipagtipon at pagko-commit ng sarili mo sa local church.

Iba Pang Resources na Katulad Nito

10 Dahilan Kung Bakit Dapat Bumalik sa Church

Maraming mga mananampalataya ay natutuksong hindi dumalo sa pagtitipon ng church. Kung ang ating pagtitipon in-person ay kakaiba, maraming restrictions, convenient naman online, at ang ating pisikal na pagtitipon ay medyo mapanganib, bakit pa natin kailangang mag-meet in person?

Pitong Hindi Magagandang Dahilan para Umalis sa Church

Habang may mabuting mga dahilan na umalis sa church, mayroon ding mga hindi magandang dahilan. Ano ang mga karaniwang mga dahilan—ngunit hindi magandang dahilan—kung bakit tayo’y natutukso na umalis sa church natin? Narito ang pito.

Bakit dapat kang maging member ng isang local church?

Oo, ang gospel ay nagkakaloob sa atin ng personal relationship sa Diyos. Ngunit ayon sa Banal na Kasulatan, yung relationship na yun with God ay may kasamang meaningful na relationship with His people. Kapag tayo ay nakipag-isa kay Cristo, tayo ay ibinibilang Niya sa isang pamilya.

©️ 2021 Crossway, USA